On-line Archive

Comórtas Bhailte Slachtmhara 2017 SuperValu Á Sheoladh

Comórtas Bhailte Slachtmhara 2017 SuperValu Á Sheoladh

Táthar ag glacadh le hiarratais ar chomórtas Bhailte Slachtmhara 2017 SuperValu ón lá inniu!

 

Is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta a riarann comórtas na mBailte Slachtmhara, atá ar an bhfód le 59 mbliana agus a fhaigheann urraíocht ó SuperValu.  Ó bunaíodh é tá an comórtas ag spreagadh ... Read More..


Scéalta Nuachta Eile